Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov

100% recyklovateľný

Všetky výrobky a produkty, profily dosák, hranolov a palisád TOPeco materiál v plnej miere recyklovateľný. Filozofia "Green because you can", alebo "pristupovať k životnému prostrediu zodpovedne a zbytočne ho nezaťažovať" je nám blízka, preto recykláciou - zhodnotením plastov prispievame k čistému životnému prostrediu. Vstupný materiál tvoria tzv. technologické plasty zo spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou rôznych plastových výrobkov. Pri výrobe vznikajú takzvané odstreky, výlisky, koláče a podobné nadbytočné materiály, ktoré vieme ďalej použiť a spracovať. Ročne spracujeme približne 200 000 kg plastov. Tieto prebytky materiálu boli často záťažou pre firmy a umiestňované na skládky, alebo spaľovne. Proces termovalorizácie-spaľovania je viac zaťažujúci životné prostredie ako jeho recyklácia. Preto tento materiál opätovne spracujeme-recyklujeme-zhodnocujeme, dáme mu tak "druhý život". Pritom má široké uplatnenie a vie slúžiť dlhé roky nám ľuďom. Často nám zákazníci opisujú našu činnosť s nadšením a prekvapením. Preto sme radi, že každym rokom zákazníkov pribúda a my máme motiváciu zlepšovať našu činnosť. Ďakujeme Vám !