Herstellung und Verkauf der TOPecoTM Profile und Produkte

h) Balken180-250 cm, kleine Sitzbank

Kladina je idelálnou alternatívou k lavičke. Má nízky posed cca 35 cm, vhodný pre sedenie viacerých detí, prípadne ako doplnok ku detskému vláčiku, alebo na "amfiteáter" na školskom dvore, vhodný na rôzne konzultácie a učenie - sedenie.