Výroba a predaj TOPecoTM profilov a výrobkov
TOPlast, a.s., Valaliky - Bernátovce (pri Košiciach), tel.: +421-55-728 91 24, toplast@toplast.com
 • Ploty a oplotenia, posuvné brány, balkóny, madlá

  Plné, plastové dosky s oblúkom na obidvoch koncoch, možné upraviť, narezať podľa požiadavky, obyčajné rovné dosky prípadne s úkosom na hranách, úzke a široké perodrážky

 • Lavičky a piknik stoly, záhradný nábytok

  Plastová, masívna lavička s opierkou, klasické celoplastové lavičky 2 + 2 z dosák, lavičky bez opierky, sety dvoch lavičiek a stolov

 • Kvetináče okrúhle, štvorcové, obdlžníkové, veľkokapacitné

  Veľmi odolný, okrúhly, plastový kvetináč, priemer 67 cm. Štvorcové, upravené na mieru 50x50 cm, 100x100 cm, veľkokapacitné kvetináče 10x5m na ohraničenie priestorov so sedením. Rôzne farebné kombinácie.

 • Odpadkové koše, kompostéry, kanalové poklopy, vpuste

  Jednoduché odpadkové koše vyrobené z recyklovaných dosák v rôznych farebných prevedeniach, štvorcové, šesťhranné. Kompostéry malé 1m3, kanálové poklopy s výstužou plné, priepustné na studne.

 • Plastové terasové dosky, amfiteátre, bočné steny

  Terasové, protišmykové dosky, platne 2x2m, dosky na sedenie pre amfiteátre, dosky na lavičky, perodrážky na mantinely

 • Pieskoviská, klasické kladiny, vláčiky, detské prvky do exteriéru

  Pieskoviská hranolové, štvorcové 2,5 x 2,5 m, kladinky na sedenie, detský vláčik, lavičky na sedenie okolo stromu, obloženie pieskoviska farebnými doskami, rekonšturkcie - výmena starých drevených dosák za plastové

O spoločnosti

Akciová spoločnosť TOPlast, a.s. Košice bola založená v roku 2002. Zaoberá sa zhodnocovaním technologických plastov cestou recyklácie a výrobou recyklovaného plastu TOPeco pre všestranné využitie. Spoločnosť TOPlast, a.s. využíva na výrobu tohto materiálu modernú nemeckú technológiu, ktorá tieto výrobky vyrába viac ako 40 rokov a distribuje ich na domácom aj svetovom trhu. Táto moderná technológia umožňuje vyrábať homogénne výrobky z technologických plastov (PE, PP, ABS, PS a ďalších).

viac >

Certifikáty a protokoly

Certifikát vydaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo potrvrdzuje zhodu uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami. Osvedčenie o zápise ochrannej známky TOPeco TM trade mark, 100 % recyklovateľný materiál a všetky výrobky z nich vyrobené. Protokol o skúške vydaný Technickým a skušobným ústavom stavebným n.o. hovorí o pevnosti materiálu v rôznych hrúbkach. Certifikované pracoviská TUKE-Technickej univerzity v Košiciach sa podieľali na ďalšom testovaní našich výrobkov a profilov rôznych rozmerov a tvarov, rôznymi metódami, skúškami, ktoré sú uvedené na stiahnutie. 

viac >

O materiále TOPeco

TOPecoTM je ochranná známka TRADE MARK vydaná Úradom priemyselného vlastníctva, ktorá nám umožňuje používať túto obchodnú značku len pre naše výrobky. Použitím je vhodný všade tam, kde drevo hnije, kov hrdzavie a betón praská. Je masívny a pevný, odoláva všetkých poveternostným podmienkam. Opracovaním je veľmi podobný ako drevo, rezný a spojovací materiál je rovnaký ako pri spracovaní dreva. V prípade zvýšených požiadaviek na mechanické vlastnosti má TOPlast, a.s. v ponuke aj polotovary vystužené kovovými trubkami a kovovými profilmi rôznych priemerov a hrúbok.

viac >

100% recyklovateľný

Všetky výrobky a produkty, profily dosák, hranolov a palisád sú TOPeco materiál v plnej miere recyklovateľný. Filozofia "Green because you can", alebo "pristupovať k životnému prostrediu zodpovedne a zbytočne ho nezaťažovať" je nám blízka, preto recykláciou - zhodnotením plastov prispievame k čistému životnému prostrediu. Vstupný materiál tvoria tzv. technologické plasty zo spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou rôznych plastových výrobkov.

viac >